Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Podnikové hospodárstvo (Zbierka príkladov a prípadové štúdie) (2010) Helena Majdúchová EU v Bratislave 5 0902596345
Podnikové hospodárstvo (2009) Štefan Majtán EU v Bratislave 6 0902596345
Základy práva pre ekonómov (2010) Mikuláš Sabo EU v Bratislave 5 0902596345
Účtovníctvo - praktikum (2011) Anna Šlosárová EU v Bratislave 5 0902596345
Podnik a podnikanie -príklady a prípadové štúdie (pracovný zošit) (2016) Deáková, Hlaváčiková, Križan EU v Bratislave 10 0949081338
Komunitné ošetrovateľstvo (2006) A. Hanzlíková a kol. VŠSAlžbety 6 0944341521
Interné ošetrovateľstvo (2005) G. Vorosová VŠSAlžbety 6 0944341521
Gynekológia a pôrodníctvo (1992) F. Macku VŠSAlžbety 4 0944341521
Dietológia a liečebná výživa (2015) G. Sabolová VŠSAlžbety 5 0944341521
Regionálna ekonomika a rozvoj 2010 (2016) Eva Výrostová UPJŠ fakulta verejnej správy 7 0910667890
Miestna sprava vo vybraných štáToch EÚ (kópia) 2005 (2016) Igor Palúš UPJŠ fakulta verejnej správy 2,5 0910667890
Vybrane kapitoly zo sociológie 2004 (2016) Ľuby Kráľová UPJŠ fakulta verejnej správy 5 0910667890
Vybrané kapitoly z účtovníctva v kontexte s IAS/IFRS 2005 (2016) Ivana Kraftová, Kristína Guzyová UPJŠ fakulta verejnej správy 4 0910667890
Manažment prevádzky hotela (2014) Patúš, P.,Marušková, J. Ekonomická fakulta UMB 15,00 € 0905164849
Marketing cestovného ruchu (2011) Gúčik, M. a kol. Ekonomická fakulta UMB 10 € 0905164849
Manažment prevádzky pohostinského zaridenia (2011) Patúš, P., Marušková,J.,Gúčik.M. Ekonomická fakulta UMB 10 € 0905164849
Štátoveda (2009) Igor Palúš, Ľudmila Somorová Fakulta verejnej správy UPJŠ 8,00 0944507649
Cestovný ruch - Politika a ekonómia (2011) Gúčik, M. Ekonomická fakulta UMB 10,00 € 0905164849
Cestovný ruch - Úvod do štúdia (2010) Gúčik, M. Ekonomická fakulta UMB 10,00 € 0905164849
Manažment cieľového miesta cestovného ruchu (2012) Gúčik, M. a kol. Ekonomická fakulta UMB 12,00 0905164849
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.