Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Aplikovaná kartografia (2007) Ján Pravda, Dagmar Kusendová Geografika 9 0915668127
Geomorfológia (2009) Mária Bizubovák Arnold Škvarček UK Bratislava 4 0915668127
Práce s emocemi pro pomáhající profese (2006) Karel Hájek Bratislava, Nitra 2 0915547141
Zvyšovanie efektívnosti vyučovania (1997) Ivan Turek Bratislava, Nitra 1 0915547141
Pedagogika viacnásobne postihnutých (1999) Štefan Vašek Bratislava, Nitra 1 0915547141
Metodológia vied o výchove (1998) Štefan Švec et al. Bratislava, Nitra 2 0915547141
Špecálna pedagogika (1996) Štefan Vašek Bratislava, Nitra 1 0915547141
Akademická príručka (2004) Dušan Meško Bratislava, Nitra 2 0915547141
Základy lékařské psychologie pro bakalářské studium ve zdravotnictví (2002) Jíří Beran Bratislava 1 0915547141
Lékařská péče o duši (1982) Viktor E. Frankl Bratislava 1 0915547141
Vybrané kapitoly z gynekologicko-pôrodníckeho ošetrovateľstva (2009) Viera Simočková Bratislava 2 0915547141
Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce (1998) Dušan Katuščák Bratislava 1 0915547141
Špecálnopedagogická diagnostika (2002) Štefan Vašek Trnava, Ružomberok 2 0915547141
Všeobecná didaktika (1997) Erich Petlák Trnava, Ružomberok 2 0915547141
Hygiena výživy a stravovania (2011) Zeleňáková, Capla, Zajác SPU 2 0905326548
Estetika a kultúra (2007) Wolfová SPU 1 0905326548
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov (2010) Frančáková, Čuboň, Mareček, Bobko SPU 1,5 0905326548
Genetika-PREFOTENÉ (1998) Kúbek, Trakovická, Rafay, Nový SPU 1 0905326548
Metodika písania záverečných prác na SPU v Nitre (2010) Rataj, Bellérová, Černáková, Golian, Halászová, Hlaváčová, Trakovická, Wolczová SPU 1 0905326548
Repetitótium z fyziológie živočíchov-vypracované (2009) Kováčik, Kolesárová, Capcarová, Lukáč, Massányi SPU 1 0905326548
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.